Friday, August 21, 2009

दमौली र मानुङको सेरोफेरो

गण्डकी बांग्मय प्रतिस्ठानले मानुङकोटमा आयोजना गरेको साहित्यिक कार्यक्रमका तस्विर हरु
गण्डकी बांग्मय प्रतिस्ठानले मानुङकोटमा आयोजना गरेको साहित्यिक कार्यक्रमका तस्विर हरु

No comments: